Znanje učencev o ogroženih zelnatih cvetočih rastlinah smo preverili s spletnim kvizom 1ka. Na tabličnih računalnikih so odgovarjali na vprašanja tako, da so izbrali enega ali več izmed ponujenih. Ob zaključku reševanja se je pokazalo, kako so bili pri reševanju uspešni. Poleg tega je bilo razvidno na katera vprašanja so odgovorili pravilno in na katera napačno.

(Visited 9 times, 1 visits today)